ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเปิดบ้าน The Great Day วันดี ๆ ที่ราชวินิตนนท์

ประชุมการจัดทำข้อสอบกลาง คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพยกช่อฟ้าอุโบสถ ณ วัดต้นเชือก

ทำบันทึกลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารทั่วไป

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มบริหารวิชาการ

เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE

กิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กิจกรรมเก็บเกี่ยวผลผลิต ณ แปลงนาสาธิต

ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ สู่รั้วขาว กรมท่า

ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองและสรรหาประธานเครือข่ายระดับชั้นเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

กิจกรรม ร้อยความรักทักทอใจ สานสายใยมุทิตาจิต

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

1/15Next>>
Get connected with us on social networks :
Location
Contact

Rajavinit Nonthaburi School

Bang Yai, Nontuburi 11140, TH

rnnschool@rnn.ac.th

02-9277239

© 2023 Copyright: KrutofWit