ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ชื่อข่าว :  ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ

รายละเอียด :

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ร่วมจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-service) ตามวัตถุประสงค์อย่างสัมฤทธิ์ผลและมีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี
 
รูปภาพเพิ่มเติม : คลิกที่นี่...
 
 

งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
Created by KrutofWit @ 2023 v1.0