ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ชื่อข่าว :  กิจกรรมเก็บเกี่ยวผลผลิต ณ แปลงนาสาธิต

รายละเอียด :

วัน พฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นายประวิน แก้วดวงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต นนทบุรี นำผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมศึกษาเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติกิจกรรมเก็บเกี่ยวผลผลิต เกี่ยวข้าวด้วยมือในแปลงนาสาธิต ซึ่งเป็นอีกหนึ่งฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผลิตของฐานการเรียนรู้ทุ่งรวงทองของพ่อในรอบฤดูกาลผลิตที่ 1 ปี 2566
 
รูปภาพเพิ่มเติม : คลิกที่นี่...
 
 

งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
Created by KrutofWit @ 2023 v1.0