ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนราชวินิต นนทบุรี

   วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 นายประวิน แก้วดวงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน เข้าร่วมประชุมตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนราชวินิต นนทบุรี เพื่อชี้แจงความเข้าใจ ปรึกษาหารือและข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา จัดสร้างห้องน้ำนักเรียนจำนวน 1 หลัง ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน และการสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงเรียน ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2567 นั้น ทั้งนี้ผู้ปกครองเห็นชอบและพร้อมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของลูกราชวินิต นนทบุรี ต่อไป โดยกำหนดการประชุมเวลา 09.00 - 11.30 น. ณ หอประชุมบริหารวิสิทธิ์ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี

รูปภาพเพิ่มเติม
Get connected with us on social networks :
Location
Contact

Rajavinit Nonthaburi School

Bang Yai, Nontuburi 11140, TH

rnnschool@rnn.ac.th

02-9277239

© 2023 Copyright: KrutofWit