ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม ลีลาศพาเพลิน

   วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นายประวิน แก้วดวงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต นนทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม ลีลาศพาเพลิน โดยนางสาวณัฐชานันท์ วรรณทอง ครูผู้สอนวิชา ลีลาศ ของชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ได้จัดกิจกรรม ลีลาศพาเพลิน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาบุคลิกภาพ ด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ณ หอประชุมบริหารวิสิทธิ์ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี

รูปภาพเพิ่มเติม
Get connected with us on social networks :
Location
Contact

Rajavinit Nonthaburi School

Bang Yai, Nontuburi 11140, TH

rnnschool@rnn.ac.th

02-9277239

© 2023 Copyright: KrutofWit