ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างชมรม TO BE NUMBER ONE

   วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวญาณิพัชญ์ ศรีโคตร นายอำเภอบางใหญ่ พร้อมด้วยนายปริญ นิทัศน์เอก นายอำเภอไทรน้อย นายประวิน แก้วดวงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต นนทบุรี นายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียไทรน้อย นางลัดดาวัลย์ ธเนศอนุกุล สาธารณสุขอำเภอบางใหญ่ นายประสพ ศรีอินทร์สุทธิ์ สาธารณสุขอำเภอไทรน้อย นายเอคณัฏฐ์ ทองธรรมชาติ ประธานชมรมชุมชนอาสาเฮาส์ และนายอนุศักดิ์ พัววรานุเคราะห์ ประธานชมรมชุมชนพระปิ่น 3 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับอำเภอ โรงเรียนและชุมชน ณ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของอำเภอบางใหญ่

รูปภาพเพิ่มเติม
Get connected with us on social networks :
Location
Contact

Rajavinit Nonthaburi School

Bang Yai, Nontuburi 11140, TH

rnnschool@rnn.ac.th

02-9277239

© 2023 Copyright: KrutofWit