ข่าวประชาสัมพันธ์

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน(O-NET)

   วันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์2567 โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี เป็นสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา 2566 ในการนี้นายวัชรา สามาลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบ และให้กำลังใจนักเรียนผู้เข้าสอบ โดยมีนายประวิน แก้วดวงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต นนทบุรี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ

รูปภาพเพิ่มเติม
Get connected with us on social networks :
Location
Contact

Rajavinit Nonthaburi School

Bang Yai, Nontuburi 11140, TH

rnnschool@rnn.ac.th

02-9277239

© 2023 Copyright: KrutofWit