การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับขั้นพื้นฐาน และอากาศยานปีกหมุน 4 ใบพัด (โดรน) 16-17 สิงหาคม 2560

ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ

web page hit counters codes Free